Verdier

GODE VERDIER ER TRO MOT DEN DU ER

hoZQ2d2WQpaCZx%908AeMw thumb 52c7

                                               

I KvanteLedelse lykkes du som den du er. Å lykkes som en annen er dypest sett ingen suksess.  I rottesten sjekker vi hvor godt og stødig du er plantet i jorda med de verdiene du har valgt. Ingen er sterkere enn den som er forankret i seg selv. Ingen utfordring blir da for stor.

 

© Kvanteskolen 2019